JUDr. Václav Junek

advokát

Nabízím poskytování kvalitních advokátních služeb s využitím dlouholeté úspěšné praxe podnikového právníka, komerčního právníka a advokáta zejména v oblastech obchodního, občanského, správního, pracovního, dědického i trestního práva. Jsem absolventem PF UK v Praze. Mám bohaté zkušenosti s komplexním vedením právních služeb jak pro velkou akciovou společnost, tak pro středně velké i malé obchodní společnosti a jiné podnikatelské i nepodnikatelské subjekty i fyzické osoby.

Ve spolupráci s exekutorskou kanceláří zajišťuji vysoce efektivní vymáhání pohledávek, ale rovněž dokáži účinně bránit své klienty proti uplatněným nárokům finančním i jiným. Jako advokát poskytuji zejména tyto právní služby:

  • zastupování v soudních řízeních civilních, správních i trestních,
  • sepisování smluv a právních písemností včetně upomínek,
  • právní rozbory,
  • zastupování ve správních řízeních,
  • vedení komplexní právní agendy pro podnikatele i jiné subjekty.

Při poskytování právních služeb zaručuji individuální přístup ke klientům i ve vztahu k řešeným případům. Odměna za právní pomoc se řídí předpisy o odměňování advokátů, zejména sazbami advokátního tarifu a dohodou s klientem.

JUDr. Václav Junek, advokát

E-mail:
vaclavjunek@seznam.cz

Mobilní telefon:
+420 602 468 935

Sídlo:
Krajinská 1, 370 01 České Budějovice

Evidenční číslo ČAK:
5958

Kontaktujte mne
„Qui iure suo utitur, nemini facit iniuriam.“

„Kdo užívá svého práva, nikomu nekřivdí.“

JUDr. Václav Junek, advokát. Krajinská 1, 370 01 České Budějovice